• 16

  maj

  Yttrande över Finansinspektionens förslag till vissa ändringar av amorteringskraven

  Läs mer
 • 28

  okt

  Yttrande över Finansdepartementets promemoria om amorteringskrav

  Läs mer