• 29

  okt

  Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

  Läs mer
 • 24

  nov

  Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändrade föreskrifter om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur (SJVFS 2006:84)

  Läs mer
 • 19

  apr

  Remissvar avseende Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter, och införsel av andra produkter, utom livsmedel som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

  Läs mer
 • 10

  nov

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

  Läs mer