• 15

  mar

  Yttrande över Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga (promemoria)

  Läs mer
 • 06

  apr

  Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

  Läs mer