• 06

  feb

  Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)

  Läs mer
 • 08

  nov

  Yttrande över Justitiedepartementets departementspromemoria Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57)

  Läs mer