• 05

    nov

    Förslag till föreskrifter om upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:12) om erläggande av ansöknings- och årsavgifter för läkemedel

    Läs mer