• 10

  jun

  Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om assistansersättning

  Läs mer
 • 09

  jun

  Yttrande över Socialdepartementets remiss Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

  Läs mer
 • 29

  okt

  Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

  Läs mer
 • 23

  apr

  Socialdepartementets betänkande Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6)

  Läs mer