• 17

  maj

  Yttrande över Ordning och reda på avfallet (promemoria)

  Läs mer
 • 19

  dec

  Yttrande över promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet samt skrivelsen Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall

  Läs mer
 • 19

  feb

  Naturvårdsverkets förslag till ändring av miljöbalken

  Läs mer
 • 10

  dec

  Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till ändring i föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfarande för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

  Läs mer