• 05

    maj

    Remissvar avseende Jordbruksverkets förslag till upphävande av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:7) om avgifter för offentlig djurskyddskontroll

    Läs mer