• 18

  nov

  Remiss Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

  Läs mer
 • 31

  jul

  Remissvar avseende förslag till Jordbruksdepartementets förordning om ändring i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

  Läs mer