• 01

  feb

  Yttrande över förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:20) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

  Läs mer
 • 10

  feb

  Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till ändring av föreskrifter om behörighet som elinstallatör

  Läs mer
 • 13

  jan

  Remiss över departementspromemorian Behörighet för lokförare (Ds 2009:54)

  Läs mer