• 06

  maj

  Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Dalarnas län

  Läs mer
 • 05

  maj

  Remissvar avseende Trafikverkets förslag till ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:100) om hastighetsbegränsning på väg 50 i Dalarnas län

  Läs mer
 • 08

  jun

  Trafikverkets förslag till nya hastighetsgränser på väg 70 i Dalarnas län

  Läs mer
 • 11

  maj

  Trafikverkets förslag till nya hastighetsgränser på väg 70 i Dalarnas län

  Läs mer