• 31

  aug

  Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningar till dataskyddsförordningen (Ds 2017:19)

  Läs mer
 • 19

  mar

  Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM(2012) 11 final] om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning)

  Läs mer