• 31

  aug

  Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

  Läs mer
 • 02

  Nov

  Yttrande över Kulturdepartementets promemoria Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet Ds 2016:26

  Läs mer
 • 30

  sep

  Yttrande över betänkande SOU 2014:41 Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

  Läs mer
 • 15

  sep

  Yttrande över promemorian Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering

  Läs mer