• 21

  apr

  Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)

  Läs mer
 • 31

  aug

  Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

  Läs mer
 • 02

  nov

  Yttrande över Kulturdepartementets promemoria Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet Ds 2016:26

  Läs mer
 • 30

  sep

  Yttrande över betänkande SOU 2014:41 Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

  Läs mer