• 25

  jun

  Förvaltning eller djurförsök med vilda djur (Rapport 2019:19)

  Läs mer
 • 07

  nov

  Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om försöksdjur

  Läs mer
 • 26

  nov

  Yttrande över ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:19) om avgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen (1988:539);

  Läs mer
 • 04

  jun

  Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:4) om djurförsök m.m.

  Läs mer