• 30

  jun

  Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet när det gäller oberoende aggregatorer

  Läs mer
 • 24

  okt

  Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05, Ny modell för elmarknaden

  Läs mer
 • 07

  dec

  Yttrande över Näringsdepartementets promemoria Timmätning för aktiva elkonsumenter

  Läs mer