• 18

  sep

  Yttrande över förslag till ändring av Boverkets föreskrifter (2007:4) om energideklaration för byggnader

  Läs mer
 • 02

  apr

  Yttrande över Näringsdepartementets promemoria Experternas kompetens och oberoende – ändringar i lagen om energideklaration för byggnader

  Läs mer
 • 10

  feb

  Yttrande över Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader samt för certifiering av energiexpert

  Läs mer