• 02

  mar

  Yttrande över Miljödepartementets promemoria om genomförande av Europeiska kommissionens beslut avseende tilldelning av utsläppsrätter handelsperioden 2013-2020

  Läs mer
 • 31

  jan

  Remissvar avseende meddelande från Europeiska kommissionen: ”På väg mot en inre marknadsakt” med 50 förslag för att stärka Europas konkurrenskraft och öka förtroendet för den inre marknaden bland medborgarna

  Läs mer