• 09

  mar

  Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem

  Läs mer
 • 19

  sep

  Yttrande över förslag till ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) och i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2007) om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem

  Läs mer