• 28

  jun

  Yttrande över Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen (promemoria)

  Läs mer
 • 20

  jun

  Yttrande över promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

  Läs mer
 • 31

  jan

  Yttrande över Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag, SOU 2016:75

  Läs mer