• 03

  jun

  Förslag till föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2023 och föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter vid 2023 års allmänna fastighetstaxering

  Läs mer
 • 10

  jun

  Förslag till föreskrifter om värdering av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2022 års förenklade fastighetstaxering och föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2022

  Läs mer
 • 11

  jun

  Förslag till föreskrifter avseende den allmänna fastighetstaxeringen 2021

  Läs mer
 • 14

  jun

  Yttrande över betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31)

  Läs mer