• 18

  jan

  Skatteverkets promemoria Vissa fastighetstaxeringsfrågor

  Läs mer
 • 25

  jun

  Skatteverkets förslag till föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2018 samt förslag till föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2018 års och senare fastighetstaxeringar

  Läs mer
 • 13

  jun

  Skatteverkets föreskrifter om värdering av lantbruksenheter vid 2017 års och senare års fastighetstaxeringar

  Läs mer