• 13

  sep

  Yttrande över Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (KAMFS 2018:X)

  Läs mer
 • 22

  jun

  Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Läs mer
 • 09

  dec

  Yttrande över Länsstyrelsens allmänna föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Läs mer
 • 22

  okt

  Lotteriinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Läs mer