• 01

  sep

  Yttrande över Statens energimyndighets förslag till föreskrifter om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet

  Läs mer
 • 26

  aug

  Näringsdepartementets remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip för fjärrvärme (EI R2013:07)

  Läs mer
 • 19

  jun

  Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter om mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi (fjärrvärme)

  Läs mer
 • 16

  jun

  Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport ”Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme”

  Läs mer