• 25

  sep

  Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapporter om inrapportering av elnätsverksamhet, fjärrvärmeverksamhet samt överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning

  Läs mer
 • 10

  feb

  Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

  Läs mer