• 10

  nov

  Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2018:33) om foder

  Läs mer
 • 30

  nov

  Jordbruksverkets föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter

  Läs mer
 • 27

  mar

  Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:81) om foder

  Läs mer
 • 10

  nov

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

  Läs mer