• 09

  feb

  Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot folkhälsa (Ds 2014:41)

  Läs mer
 • 18

  maj

  Yttrande över betänkandet Folkhälsa – Djurhälsa, Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring (SOU 2010:106)

  Läs mer