• 21

  jan

  Förslag om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska och hygieniska produkter

  Läs mer
 • 03

  jun

  Yttrande över förslag om föreskrifter om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska och hygieniska produkter

  Läs mer
 • 04

  mar

  Yttrande över ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter

  Läs mer