• 13

  jan

  Yttrande över promemorian Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi

  Läs mer
 • 22

  okt

  Yttrande över Tröskeleffekter och förnybar energi – förslag till permanent lösning (Ei R2014-101669)

  Läs mer
 • 25

  nov

  Yttrande över förslag om ändringar i Lagen (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar energi, m.m.

  Läs mer