• 08

  feb

  Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till försäljningsstatistik

  Läs mer
 • 18

  mar

  Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till försäljningsstatistik; SCB-FS 2013:X

  Läs mer