• 31

  jan

  Remissvar avseende förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

  Läs mer
 • 24

  jul

  Remissvar avseende förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

  Läs mer