• 04

  jun

  Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2012:26) om försöksdjur

  Läs mer
 • 02

  jul

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur

  Läs mer
 • 18

  mar

  Förslag dels till ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:15) om uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning m.m. av försöksdjur, dels till ändring i Lantbruksstyrelsens kungörelse (LFSF 1982:21) om djurhållning m.m.

  Läs mer