• 30

  mar

  Förslag till Skolverkets föreskrifter om mål och kurser i försöksverksamheten med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

  Läs mer
 • 15

  mar

  Remissvar avseende Integrations- och jämställdhetsdepartementets Utvärdering av lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister (DS 2010:48)

  Läs mer
 • 24

  nov

  Promemoria om inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan

  Läs mer