• 25

  nov

  Förslag till föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion

  Läs mer
 • 20

  nov

  Statistiska centralbyråns föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion

  Läs mer