• 02

  maj

  Yttrande över avdrag för klimatkompensation genom borttagande av utsläppsrätter

  Läs mer
 • 07

  maj

  Finansdepartementets promemoria Ändring i 45 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)

  Läs mer
 • 07

  maj

  Yttrande över Finansdepartementets promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2013

  Läs mer
 • 07

  maj

  Yttrande över Finansdepartementets promemoria Socialavgifter på inte inkomstbeskattade ersättningar m.m.

  Läs mer