• 11

  jul

  Förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:35 – 2011:37)

  Läs mer
 • 27

  apr

  Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare och till föreskrifter och allmänna råd om kompetensprofiler för utnämning av lektor

  Läs mer