• 10

  nov

  Förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter avseende it-användning i företag

  Läs mer
 • 13

  jan

  Förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter avseende it-användning i företag

  Läs mer
 • 08

  jan

  Förslag till Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter om it-användning i företag

  Läs mer