• 20

  aug

  Förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E45 i Jämtlands län

  Läs mer
 • 07

  apr

  Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om upplåtelser av mark för vindkraft på statens mark ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län

  Läs mer
 • 04

  sep

  Remissvar avseende förslag till Vägverkets nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län

  Läs mer