• 12

  okt

  Jordbruksverkets föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter

  Läs mer
 • 04

  jan

  Remiss av kommissionens förslag till ändringar i Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter

  Läs mer
 • 16

  nov

  Jordbruksdepartementets förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

  Läs mer
 • 26

  mar

  Remissvar avseende Statens jordbruksverks föreskrifter om systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter och systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

  Läs mer