• 27

  mar

  Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om skydd av människors hälsa och miljö vid utsläpp av radioaktiva ämnen från viss kärntekniska anläggningar

  Läs mer
 • 22

  dec

  Yttrande över delbetänkandet Kärnkraft – nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar (SOU 2009:88)

  Läs mer