• 18

  mar

  Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om uppgifter till Konjunkturstatistik för industrin

  Läs mer
 • 26

  feb

  Statistiska centralbyråns förslag till ändrade föreskrifter om uppgifter till Konjunkturstatistik för industrin

  Läs mer