• 15

  jun

  Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik avseende Konsumentprisindex

  Läs mer
 • 15

  okt

  Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik avseende konsumentprisindex (KPI)

  Läs mer
 • 11

  okt

  Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik avseende Konsumentprisindex

  Läs mer
 • 17

  mar

  Remissvar över Statistiska centralbyråns förslag till ändring av föreskrift (SCB-FS 2001:15) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik avseende Konsumentprisindex

  Läs mer