• 29

  mar

  Yttrande över Havs- och Vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område m.m.

  Läs mer
 • 17

  mar

  Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

  Läs mer