• 05

    dec

    Yttrande avseende Energimarknadsinspektionens två föreskrifter (I) om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för elnätsföretag och (II) om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek

    Läs mer