• 13

  okt

  Remiss av Lantmäteriets promemoria om modernare sammanträdesformer vid lantmäteriförrättningar m.m.

  Läs mer
 • 20

  jan

  Yttrande över Justitiedepartementets rapport Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning (LM-rapport 2012:2)

  Läs mer