• 17

  dec

  Swedacs föreskrifter (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem med flera

  Läs mer
 • 31

  aug

  Swedacs föreskrifter (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem

  Läs mer
 • 07

  maj

  Förslag till ändring av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2007:13) och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem

  Läs mer
 • 01

  feb

  Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

  Läs mer