• 21

  apr

  Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper

  Läs mer
 • 20

  sep

  Förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper; gränsvärde för krom (VI)

  Läs mer
 • 11

  sep

  Kemikalieinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper

  Läs mer