• 10

  nov

  Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring av föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet

  Läs mer
 • 07

  apr

  Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet

  Läs mer