• 29

    apr

    Remissvar avseende Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling och handboken Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling

    Läs mer