• 20

  jun

  Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring av tidigare remitterat förslag av föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

  Läs mer
 • 10

  nov

  Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändrade föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

  Läs mer