• 15

  sep

  Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya avgiftsföreskrifter

  Läs mer
 • 06

  maj

  Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

  Läs mer
 • 24

  nov

  Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändringar i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2009:24) om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

  Läs mer
 • 02

  jun

  Yttrande över förslag till ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2009:24) om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

  Läs mer